Yhteisö

Toiminta


 

 
San Damianon osuuskunta 

San Damianon osuuskunnan perustamiskokous oli 14.11.2010. Silloin laadittiin osuuskunnan viralliset säännöt. 

Osuuskunnan toimiala määriteltiin seuraavasti:

2§  Toimiala - Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten aineettoman sekä arvon mitasta ja vaihdon välineistä vapaan pääoman kasvattaminen. Tätä toteutetaan harjoittamalla ja ylläpitämällä kurssi- ja julkaisutoimintaa, koulutuspalvelua sekä majoitus- ja ateriapalveluita siten, että ensisijaisesti jäsenet suorittavat työn.

Osuuskunta järjestää SanDamianoRetriittejä, joissa elämme rukoushetkien rytmissä. Hetkipalvelujen lomassa paastoamme turhasta, opiskelemme, työskentelemme, aterioimme ja lepäämme.

Osuuskunta on järjestää koulutusta seurakuntien työntekijöille, papeille, nuoriso-ohjaajille ja diakonia-alan työntekijöille ja maallikoille. Spiritualiteetti on se sateenvarjo, jonka alle kaikki osuuskunnan tarjoama koulutus tavalla tai toisella liittyy.

Koulutuksen painopisteitä ovat seuraavat: jumalanpalveluselämä ja sen teologinen syventäminen, perehtyminen läntisen kirkon hetkipalvelutraditioon, hiljaisuuden ja rukouksen teologia sekä psalmilaulu.